Aniele Boży, stróżu mój,Ty zawsze przy mnie stój.Rano, wieczór, we dnie, w nocy Bądź mi zawsze ku pomocy,Strzeż duszy, ciała mego,zaprowadź mnie do żywota wiecznego.Amen